‘Menderes Havzası Kirliliği ve Halk Sağlığı’ söyleşisi

‘Büyük Menderes Havza Kirlilik Sorunları’ bu kez ‘Halk Sağlığı’ açısından ele alındı.

“Menderes Havza Kirlilik Sorunları ve Halk Sağlığı” başlıklı söyleşi, Prof. Dr. Mehmet Zencir ve Uz. Dr. Metin Aydın’ın sunumlarıyla gerçekleşti.

TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi’nin ev sahipliğinde 15 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’de Mimarlar Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen söyleşiye çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, PAÜ’den öğretim elemanları, “Menderes Havzası İnisiyatifi” Denizli Bileşeni üyeleri ve doğa gönüllülerinin yanı sıra Aydın’dan Kızılcaköy’e yapılması gündemde olan Jeotermal Enerji Santrali’nin (JES) yapımına karşı mücadele eden kişiler de katıldı.

Dilek Koçoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen sunumların ilkinde Prof. Dr. Mehmet Zencir, ekolojik tahribatın erken ölümlere yol açtığına ve 2017 yılı itibarıyla 9 milyon kişinin bu nedenle erken yaşlarda yaşamını yitirdiğine dikkat çekti. Zencir, Menderes Havzası için hazırlanan eylem planının yaşama geçirilmediğini, 2010 ve 2016 planlarında anlamlı bir değişiklik olmadığının altını çizdi. Havza kirliğinin yaşamı tehdit ettiğini, yöre halkının havzaya sahip çıkması ve havzanın yeniden yaşanabilir hale gelmesi için çabalarını yoğunlaştırmasından başka yolun olmadığını vurguladı. Halkın baskısı olmadan şirketlerin, devletin ve belediyelerin adım atmayacağını söyleyerek sözlerini bitirdi.

İkinci olarak söz alan Uz. Dr. Metin Aydın ise özellikle Aydın il sınırlarında faaliyette olan JES’lerin bölgede hem insanlar hem de doğa üzerinde yapmış olduğu tahribatı çarpıcı istatistiklerle anlattı. Kanser oranının Aydın’da yıllara oranla artış kaydettiğini ve bunun JES’lerle doğrudan ilgisini aktardı. Son on beş yıl içinde bölgedeki insanlar ile yetiştirilen sebze ve meyvelerde yapılan gen incelemelerinde Aydın ilinde yüzde 58 oranında genetik bozulma saptandığını belirtti.

Sunumların bitiminde izleyicilerin soruları yanıtlandı ve karşılıklı görüşler dile getirildi. Etkinliğe Aydın’dan katılan konuklardan Aydın Efeler Belediyesi Meclis Üyesi Av. İsmail Türkbay, Kızılcaköy JES direnişine ilişkin gelişmeleri anlattı. Kızılcaköy’de hukuk mücadelesi ile halkın mücadele birlikteliğinin direnişte etkili olduğunu ve bu yüzden Hasköy’de yapılması planlanan JES için de aynı şekilde mücadele edilmesi gerektiğini, istendiğinde mücadeleye ilişkin hukuksal yardımda bulunabileceklerini vurguladı. Yine konuklardan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Başkanı Mahmut Nedim Barış da JES’lerin oluşturduğu yüksek bor, asitler, zehirli gazlar ve tuzlarla toprağı çölleştirdiğini ve böylece tarımın felç olduğunu, rekoltenin düştüğünü ve ürün kalitesinin bozulduğunu örneklerle açıkladı.

Etkinlik sonrası Menderes Havza İnisiyatifi Denizli Bileşeni üyeleri ve Aydın’dan gelen katılımcılardan oluşan bir grup, Sarayköy yakınındaki Hasköy’de yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santrali (JES) hakkında bilgilendirme yapmak üzere Hasköy’de köylülerle bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Bu toplantıda da köylülere JES’lerin doğaya ve insanlara yaptığı tahribat ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Yine Tekkehamam-2 JES’nin kurulmasıyla anayasa başta olmak üzere, büyük ova, arazi ve toprak kullanımı, sulak alanlar, zeytin kanunu vb. birçok mevzuatın ihlal edildiği, Büyükşehir Belediyesi’nin de kamu yararına olmayan bu girişime onay vererek kamu suçu işlediği gündeme getirildi. Yarın (Salı günü) şirket tarafından yapılacak bilgilendirme toplantısında, halkın JES’e karşı direnmesi; sağlıklarına, tarım alanlarına, tüm canlılara ve bugüne ve geleceğe sahip çıkmaları gerektiği belirtildi. Halka rağmen JES’in yapılamayacağı, yapılanların da üretimlerinin durdurulması için girişimlerin biran önce başlatılması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: ÖZGÜR DENİZLİ