Büyük Menderes İnisiyatifi Doğa Yürüyüşü Etkinliği

Büyük Menderes İnisiyatifi’nde biraraya gelen yaşam savunucuları ve doğa gönüllüleri etkinliklerine devam ediyor. Büyük Menderes Nehri’nin kirliliğine odaklanan inisiyatif değişik etkinliklerle Denizli’de duyarlığı artırmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz hafta ‘Menderes Yok Olmasın’ fotoğraf sergisi ile sesini duyuran inisiyatif bu hafta sonu da dayanışma kahvaltısı ve doğa yürüyüşü ile doğa gönüllülerini bir araya getirdi. Etkinliğe katılım yoğun oldu.

Kahvaltı sonrası henüz kirliliğin çok az olduğu Sarıçay’a ve ardından kirliliğin yoğunlaştığı, 4.sınıf kirlilik olduğu raporlarda dile getirilen Çürüksu’ya gezinti yapıldı. Çürüksu Çayı’nın gerek görüntü gerekse kokusu katılımcıları şoke etti. Kirliliğin artması ile birlikte kurbağa ve canlılık belirtisi seslerin de duyulmaz olması çarpıcı idi. Suyun kirliliğinin yanısıra dere yataklarına boşaltılan hafriyat atıklarının da kirlilikle birlikte dere yatağının küçülmesine yol açtığı gözlendi.

Etkinlik sırasında yapılan forumda Büyük Menderes Nehri kirliliğinin kaynakları, tarıma ve insan sağlığına etkilerine dikkat çekildi.

Kirlilik kaynakları olarak; sanayi atıkları, arıtılmadan suya verilen sanayi atıkları (özellikle boya), arıtım tesisinin kapasite yetersizliği, yerleşim yeri kanalizasyonlarının doğrudan verilmesi ve tarım ilaçları öne çıkıyor.

Kamusal görev olan sanayi atıklarının ve kanalizasyon atıklarının bertaraf edilmesinin yerine getirilmemesinden duyulan rahatsızlık sıklıkla dile getirildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, belediyeler, DSİ gibi kamu kurumlarının kirliliği izlemesi ve önlemlerin alınması konusunda yetersizlikleri vurgulandı. Denetim yetersizliği ve cezai yaptırımların da caydırıcı olmaması nedeniyle sanayicilerin pervasız davrandığı belirtildi.

Büyük Menderes ıslahı ile ilgili eylem planı için adım atılmaması ya da göstermelik işlerin yapılması da önemli bir sorun olarak dile getirildi.

İnisiyatif olarak, ilgili konularda Belediye ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü başta olmak üzere kamu kurumları ile görüşmeler yapma ve toplumsal baskıyı artırmaya yönelik çalışmalara hız vereceklerine dikkat çekildi.

Büyük Menderes İnisiyatifi gelecek hafta da yapacağı konser ile farkındalık çalışmalarına devam edecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir